Univerzita Karlova - Jednotná digitální brána
Jednotná digitální brána Univerzity Karlovy je místo pro online komunikaci, přístup k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů.

Základní informace

Východiskem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuje Jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012.

Jejím cílem je nabídnout občanům a podnikům snadný přístup k informacím, postupům a asistenčním službám a službám pro řešení problémů tím, že poskytne přístup k online řešením, usnadní vzájemné kontakty mezi občany a podniky na jedné straně a příslušnými orgány na straně druhé a snížit veškerou dodatečnou administrativní zátěž.

Přehled služeb

Podání žádosti o financování VŠ studia formou stipendia

Více informací k podávání žádostí o stipendia (prospěchová, sociální, ubytovací) naleznete kliknutím na odkaz níže.

Podání žádosti o financování VŠ studia formou půjčky

Česká republika (veřejný sektor) v současné době neumožňuje poskytování půjček na financování vysokoškolského studia.

Podání žádosti o přijetí ke studiu na veřejnou VŠ instituci

Podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci.